Onze duurzaamheidsinspanningen

We willen de one-stop-shopping sourcingen servicepartner in Europa blijven voor duurzame klimaat- en comfortoplossingen in en om het huis. We zijn gedreven om samen met onze business partners en resellers de transitie te maken naar een duurzame bedrijfsvoering, met duurzame producten en diensten.

Productaanbod onder de loep

In ons productaanbod zijn steeds meer duurzame oplossingen te vinden. Warmtepompen bijvoorbeeld. Tegelijk zijn we nu deels afhankelijk van de verkoop van fossiele brandstoffen. We dagen onszelf uit met onze producten een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. We gaan dit al ingezette proces de komende jaren versnellen.

Voor een duurzamer Europa
Duurzaamheid is zeker geen nieuw onderwerp op onze agenda, wel een steeds groter onderwerp. Duurzame ontwikkeling is van groot belang voor de toekomst van Europa. Die verantwoordelijkheid dragen we samen. Wij als marktleider in onze branche voelen deze verantwoordelijkheid ook. Duurzaamheid is al lang niet meer iets vrijblijvends. Financiële resultaten zijn daarom ook niet meer ons enige focuspunt. 

De basis: ESG
Om meer structuur aan onze duurzaamheidsinspanningen te geven, hebben we ons verdiept in de verschillende principes, standaarden en beleidsvormen die er zijn voor verantwoord ondernemen. We kwamen uit bij de ESG-principes. Deze verwijzen naar de drie centrale factoren ‘Milieu, Mens en Goed bestuur’ in het meten van de duurzaamheid. Het zijn de belangrijkste criteria om duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf te meten.

De uitwerking: SDG’s
Waar de ESG de methode en processen beschrijft en daarmee de basis is voor onze duurzaamheidsdoelstellingen, vormen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties het uitgangspunt voor de praktische uitwerking. Het zijn de aandachtsgebieden waarop een bedrijf zich kan richten om bij te dragen aan een duurzame wereld. Bij PVG kiezen we dit jaar een aantal SDG’s waarop we ons de komende jaren in het bijzonder willen
focussen.

Bijdrage bekroond
Ondertussen zijn we al druk bezig met het verduurzamen van ons productaanbod en het beter kenbaar maken van wat we al doen. In 2021 heeft PVG het Solar Impulse Efficient Solution Label ontvangen van Bertrand Piccard’s Solar Impulse Foundation. De erkenning van dit bekende Zwitserse instituut voor onze ecologische bijdrage in de afgelopen 15 jaar, is de bekroning daarvan en een compliment voor degenen die zich al jaren met overtuiging inzetten
voor het verduurzamen van verpakkingen.