Iedereen wil duurzamer

Transparantie en oprechtheid. Dat zijn de voorwaarden om duurzaamheid echt goed in te bedden in de organisatie. Als je het onze CFO Marc van Dreumel vraagt in elk geval wel. “Waar sturen we op, hoe presteren
we daar, waar kan het beter en hoe verbeteren we het?” 

Op de agenda
“PVG investeert volop in duurzaamheid. De processen om duurzaamheid in te bedden in onze organisatie zijn er al langer, maar het belang neemt steeds verder toe. Ook in de relatie met onze stakeholders. Aandeelhouders, klanten, leveranciers, financiers en medewerkers: ook zij vragen er actief om. Dat maakt dat duurzaamheid nog hoger op onze agenda is geplaatst.”

Focuspunten
We zijn gedreven om samen met onze business partners en resellers de transitie te maken naar een duurzame bedrijfsvoering, met duurzame producten en diensten. Onze focuspunten daarbij zijn:

  • Minder fossiele brandstoffen
  • CO2 uitstoot beperken
  • Minder plastic
  • Duurzame verpakkingen
  • Energiegebruik verlagen

Bepalen KPI's
“De komende tijd gaan we per SDG-doelstelling de KPI’s bepalen. Een volgende stap is intern én naar buiten toe vertellen hoe we die doelstellingen willen bereiken en waar we staan in de realisatie. Transparantie dus.

Laten zien
“Wij zijn een bedrijf in transitie. Het is zaak dat we laten zien dat we een oprechte onderneming zijn die transparant is over het realiseren van doelen op het gebied van duurzaamheid.”

Marc van Dreumel, CFO PVG